Biotop billeder fra Balkan.

Biotop fra Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Grækenland, Kroatien, Kosova, Makedonien, Montenegro, Tuneisen og Tyrkiet.

Grækenland  april 2009 JL

Makedonien forår 2012 JL

Makedonien forår 2012 JL

Makedonien forår 2012 JL

Makedonien forår 2012 JL

Makedonien forår 2012 JL

Kroatien forår 2013 JL

Kroatien forår 2013 JL

Kosovo forår 2013 JL

Kroatien forår 2013 JL

Kroatien forår 2013 JL

Kroatien forår 2013 JL

Kroatien forår 2013 JL

Grækenland forår 2005 JL

Grækenland sep. 1993 JL

Grækenland maj 2004 JL

Bulgarien forår 2011 JL

Tyrkiet forår 2010 JL

Tyrkiet forår 1995 JL

Tunesien okt 2014 JL

Tunesien okt 2014 JL

Copyright © 2007-2018 www. landskildpadde.dk. 

All rights reserved.

Bulgarien forår 2011 JL

Albanien forår 2008 JL

Albanien forår 2008 JL

Albanien forår 2008 JL

Tyrkiet forår 2010 JL