Parga del 2, Grækenland

Græsk lovgivning om naturbeskyttelse - knald i låget!

Scroll teksten

I maj/juni nummeret skrev Jan Lehmann en god og interessant artikel om sine iagttagelser af især landskildpadder i det vestlige Grækenland. Han kastede lys på den dårlige behandling af naturen, som han oplevede i dette EU-land.

Først var der den store sø ved Parga, hvor der var ved at blive gravet systemer af rør ned i jorden. Det kunne enten dreje sig om en dræning af denne naturperle eller om at bruge af søens vandressourcer til formål såsom markvanding. I og omkring søenlever en lang række krybdyr- og paddearter, der iflg. EU´s Habitatdirektiv er strengt beskyttede, og deres levesteder er lige så strengt beskyttede.

Det andet punkt var levesteder for græsk landskildpadde på øen Korfu (også kaldet Kerkyra), der systematisk ødelægges og omdannes til hoteller og andre turistfacilieter. Dette er selvfølgelig også forbudt jfr. Habitatdirektivet.

I forsættelse af Jans artikel skrev jeg en kommentar om overtrædelsen afEU-lovgivningen.

Vi talte med Naturgenopretningskontoret i Skov- & Naturstyrelsen, som udviste forståelse for sagen, men som ikke kunne hjælpe konkret, da styrelsen kun tager sig aktivt af danske sager (ellers skal vi klage til EU-kommissionen). Dog ville de gerne bringe sagen op for de græske myndigheder - en fin gestus. Vi gav dem et ekstra eksemplar af maj/juni-nummeret (hvor der jo er engelske resuméer), som de sendte til det græske miljøministerium.

I juli modtog styrelsen så et svar fra grækerne, og jeg må sige, at jeg blev så forbløffet over grækernes brev, at jeg på et tidspunkt klukkede af grin!

Hvad angår søen i Parga (hedder Kalodiki), så er den inkluderet i den officielle liste over natur, der ønskes bevaret gennem det, der kaldes NATURE 2000. De skriver, at der har været landbrugsaktiviteter omkring søen mindst siden 1980´erne, men de sker kun på en bæredygtig måde. Der er ingen planer om at dræne søen.

Dette svar virker tilfredsstillende. Vi har et fotografisk materiale, der viser søens nuværende omfang og udseende. Om nogle år kan vi så se, om søen måtte være blevet mindre.

Dernæst har vi levestederne for græsk landskildpadde på Korfu. Her skriver de græske fredningsmyndigheder, at den pågældende lokalitet ikke er en del af NATURE 2000, da den ikke betragtes som specilt bevaringsværdig. Hvad angår arten græsk landskildpadde, så betragtes den i Grækenland som vidt udbredt og ikke som truet.

På den konto vil tusinder af græske landskildpadder og mange populationer gå til grunde, fordi der gennemføres mange udviklingsprojekter i naturområder med bl.a. skildpadder. Deres udtalelse om manglende bevarelse af biotoper for græske landskildpadder er klart ensbetydende med, at de bryder Habitatdirektivets artikel 12, som siger, atsamtlige levesteder for sådanne strengt beskyttede arter er beskyttede. Besynderligt! Jeg har tidligere set de græske regler for artsbeskyttelse, og her er græsk landskildpadde inkluderet, dvs. det er forbudt at indsamle den.

Grækenland er naturligvis forpligtet til at overholde EU´s regler såsom Habitatdirektivet. Vi vil i NHF overveje, om vi skal indklage Grækenland for EU-kommissionen for deres overtrædelse af Habitatdirektivet.

Som tredie punkt nævner det græske miljøministerium et forhold, der er totalt overraskende og chokerende. Jeg vil her citere deres formulering i fulde ordlyd:

“Please note that e research permit is obligatory for carrying out measurements on wild fauna specimens, which is assured by the Ministry of Agriculture and its reference number should be quoted in a relevant research to be transmitted to the authorities”

Jeg forestiller mig, at det græske miljøministerium har haft ét formål med denne passus i deres brev: De ved, at de overtræder Habitatdirektivet, og de frygter, at NHF sender en klage til EU-kommissionen, som (endnu en gang??!) vil sætte grækerne på plads og kræve, at de overholder EU-lovgivningen. Med denne formulering forestiller grækerne sig måske, at vi i NHF får kolde fødder og udlader at klage til EU-kommissionen?

Det er ganske grotesk og overraskende: De har tilsyneladende en lov, som gør det ulovligt at måle en skildpadde, hvis man ikke først har indhentet en tilladelse fra deres landbrugsministerium. den tilladelse gives åbenbart kun, hvis målingerne har til formål at bruge dem i en videnskabelig forskningsrapport! Tænk, at de bruger energi på at fremhæve dette! Jeg kunne nok forstå det, hvis man fangede fugle i store net og pattedyr i fælder for at checke dem. Men landskildpadder…!

Det er ganske grotesk og overraskende: De har tilsyneladende en lov, som gør det ulovligt at måle en skildpadde, hvis man ikke først har indhentet en tilladelse fra deres landbrugsministerium. den tilladelse gives åbenbart kun, hvis målingerne har til formål at bruge dem i en videnskabelig forskningsrapport! Tænk, at de bruger energi på at fremhæve dette! Jeg kunne nok forstå det, hvis man fangede fugle i store net og pattedyr i fælder for at checke dem. Men landskildpadder…!

Jeg ved ikke, om disse bureaukrater hat nogen idé om, hvordan man “indfanger” en skildpadde. Således vil det være i strid med græsk lovgivning, hvis man træffer en landskildpadde i Grækenland, lægger en lineal ved siden af den og aflæser at dyrets skjoldlængde er 15,3 cm (uden først at have indhentet tilladelse med løfte om efterfølgende at producere en forskningsrapport, hvori tilladelsen er nævnt, og som skal sendes til myndighederne). men at rydde et stort naturområde med mange landskildpadder og masser af andre arter, der er strengt beskyttede dyrearter jfr. Habitatdirektivet, finder grækerne helt i orden!!!

Jeg forestiller mig, at det græske miljøministerium har haft ét formål med denne passus i deres brev: De ved, at de overtræder Habitatdirektivet, og de frygter, at NHF sender en klage til EU-kommissionen, som (endnu en gang??!) vil sætte grækerne på plads og kræve, at de overholder EU-lovgivningen. Med denne formulering forestiller grækerne sig måske, at vi i NHF får kolde fødder og udlader at klage til EU-kommissionen?

Nå, det er jo varmt i Grækenland, så man har måske fået et hedeslag!

Vi vil bede det græske miljøministerium sende os en engelsksproget version af deres gældende lov.


Til sidst en tak til Skov- og Naturstyrelsen for deres hjælp.

 Henrik Bringsøe

Af Henrik Bringsøe, udgivet i NHF September/Oktober 2001

Update af Parga søen sagen fra 1999 - 2001

af Jan Lehmann maj 2019

Kort resumé: 

I 1999 besøgte jeg Pargasøen, også kaldt  Kalodiki. Jeg skrev en artikel om dette naturskønne område, med et stort fauna udvalg. Jeg så masser af fugle, land- og sumpskildpadder, snoge, frøer, firben,bæverrotter m.m.

Desuden så jeg også nogle rør som kunne minde om dræn, uden jeg skal gøre mig til ekspert på det område.

Jeg har besøgt området flere gange siden og nydt den dejlige natur.

2009

2010

2011

Efter nogle år tænkte jeg at besøge Parga området igen og ikke mindst WET LAND OF KALODIKI, hvilket blev til en uge i sep/okt. 2017.Jeg glædede mig rigtig meget til at gense området og nyde den skønne natur. Vel ankommet til Grækenland med først et smut til Meteora , hvilket varmt kan anbefales, forsatte turen til Parga området!

Var jeg kørt forkert eller hvad i al verden var der sket?

2017

Jeg kørte lidt rundt og den var god nok. Det var WET LAND OF KALODIKI. Meget trist syn. Jeg tænkte om det var pga af årstiden. De sidste par gange jeg havde besøgt Parga havde været om foråret, men første gang i 1999 var også om efteråret.

Jeg fik fat i nogle lokale og spurgte hvad der var sket med søen, men fik kun det karakteristiske træk på skulderen når man ikke vil snakke om det.

2017

2017

2017

Meget trist syn i forhold til de forgående år og det var stort set intet liv mere udover lidt får og geder. Jeg tænker at sumpskildpadder, bæverrotter m.m. er forsvundet.

WETLAND OF KALIDIKI er jo en del af NATURA 2000.


Dræning af søen fordi gammel søbund er jo næringsrig til landbrug, naturlig årsag, eller klimaforandring?

Jeg ved det ikke, men et meget trist syn!

Ganske kort opdate af Wetland of Kalidiki, 

Pargasøen, 2022

I september 2022, blev det igen til en smuttur til Grækenland og denne gang Paleros.  

Med bil leje i nogle dage kørte vi til Sivota, Igoumenitsa og selvfølgelig Parga søen. 

Søen ser desværre stadig meget tørlagt ud. 

Nu er der også et større område inddraget til stalde / folde for udlejning af heste, en slags rideskole.

Desuden er der etableret 2 store solcelle anlæg i området. 

Der blev brugt adskillige timer på at finde dyr og det eneste som blev fundet var en død snog.


Desværre tror jeg at Pargasøen og området omkring er ødelagt, for den naturperle det var engang tilbage i -90érne. 

2022

Trods alt en anelse mere vand end i 2017, men slet ikke det samme som i -90érne

2022

Flere steder er der indhegning til får, geder og heste.

2 solcelle anlæg er bygget i området, og tydelige spor af store maskiner som har kørt rundt og ødelagt biotopen. Desuden lå der en masse byggematerialer rundt omkring. Om der skal bygges mere eller det var affald, kunne jeg ikke vurdere!

En død snog, Natrix natrix moreotica, var alt hvad der blev fundet ved Parga søen.

Droneoptagelse fra Pargasøen, WET LAND OF KALODIKI

Maj 2023

Copyright © 2007-2024 | landskildpadde.dk

 All rights reserved