Vinterhi

Alle europæiske landskildpadder har en indre cyklus, idet de sidst på efteråret gerne vil i vinterhi. Dette sker også for de skildpadder som bliver holdt indendørs hele året.

I løbet af, sep/okt/nov.og i takt med temperaturen falder, begynder de at æde mindre og sove mere.

En dvaleperiode fra okt./nov. til mar./apr. er det mest ideelle for europæiske landskildpadder, ligesom i naturen, dog lidt afhængig af deres udbredelseområde.

Man skal huske på, at skildpadder ikke under nogle omstændigheder kan tåle frost, selv i kort tid, idet væskerne i blodet vil krystallisere, hvilket i øvrigt skulle være meget smertefuldt.

Skildpadderne skal have et sted hvor temperaturen er ret konstant omkring de 4-7 C hele vinterperioden. Jeg kender en del som bruger et køleskab, men jeg har overhovedet ingen erfaring med dette, da jeg altid har mine europæiske landskildpadder udendørs. Husk at overvintringspladsen skal være fri for mus, rotter m.m.

Landskildpadder tager ikke føde til sig i vinterhi´s perioden.

Allerførste gang jeg havde skildpadder i dvale, byggede jeg to trækasser ind i hinanden, således at den inderste var 10 cm mindre end den yderste på alle leder og kanter. Dette hulrum på 10 cm var isoleret med rockwool, og på den yderste kasse var der tagpap på ydersiden, så den var vejrbestandig. Varmekabler på inderside af den inderste kasse, blev monteret via en termostat og denne kassen virkede rigtig fint i mange år.

Senere byggede jeg i forbindelse med skildpaddengårdens udvidelse en “mistbænk/overvinteringsplads”.

Samme princip som skildpaddegården med 50x50 cm havefliser som blev gravet lodret ned i jorden og klostersten som mur.

Havefliserne er dog beklædt med 12 mm.polycarbonat plade på inder-siden

Som top er der nogle låger af 22 mm polycarbonat plader. Når skildpadder er i vinterhi og det bliver rigtig koldt lægger jeg stor vintermåtter over (rockwoolmåtte).

Fra top til bunden af overvintrings anlægget  er der ca. 80 cm.

Hele anlægget er fyldt med bøgeblade som skal være fugtige hele i hele perioden, så et par gange i løbet af vinter fugter jeg bladene så de ikke tørre ud. Europæiske landskildpadder tåler IKKE at ligge i noget knas tørt materiale.

På indersiden af vinterpladsen er der monteret varmekabler med termostat. Disse har dog ikke været i brug endnu, (siden 2010) men jeg har dem som sikkerheds foranstaltning.

I starten af vinterhiet ligger skildpadderne i toppen af bøgebladene, men efterhånden som det bliver koldere i løbet af vinteren, kryber de længere og længere ned.

Inde i overvintrings anlægget har jeg monteret en trådløs sensor, så jeg inde fra stuen kan aflæse minimum- og maksimumtemperatur samt klokkeslæt for disse temperaturer.

Nogle digitaltermometre har en føler på omkring 3 meter, så man kan aflæse udendørs temperaturen. Man kan sætte føleren fast på skildpaddens rygskjold med et stykke tape, så har man den nøjagtige temperatur ved skildpadden.

Et par gange om mdr. løfter jeg lige låget til huset for at checke, om skildpadderne er i live, varmen virker og for at forny luften, skønt skildpadderne i vinterhi perioden kun trækker vejret 2-3 gange i minuttet. Man kan se, om skildpadderne i dvalen er i live ved ganske forsigtigt at røre ved benene, som vil blive trukket langsomt ind i skjoldet.

Man skal ikke forstyrre skildpadderne mere end højst nødvendigvis.

Nogle gange kan landskildpadder i dvale tabe lidt i vægt og hvis det er mindre end 5-8 %er der ingen problem. Ind i mellem har jeg lige frem observeret at de har taget lidt på i vægt.

Når man taler med forskellige skildpaddeholdere, er der delte meninger, om europæiske landskildpadder skal i vinterhi eller ej. Nogle påstår, at opdræt er umuligt, andre at det ikke er noget problem osv. osv.

Jeg har fået opdræt alle de år, hvor skildpadderne har været i vinterhi, men også for mange år siden da mine skildpadder var aktive hele året. Så jeg ved ikke, hvad der er bedst, men det er da mest naturligt idet europæiske landskildpadder altid vil være i vinterhi i naturen.

Det er min overbevisning at ALLE  EUROPÆISKE landskildpadder skal i vinterhi hvert år.

For en del år siden lagde jeg mine skildpadder i dvale om vinteren uden de store vanskeligheder. De problemer, jeg havde en gang imellem, var, at hunnerne lige efter, at de var kommet op af dvalen, begyndte at lægge æg, ofte efter 4-5 dage. Æggene var tit tykskallede, og overfladen var meget nopret og uensartet; de lignede nærmest et månelandskab. Jeg prøvede selvfølgelig at udruge disse æg, fordi hunskildpadder kan have sædgemme helt op til 4 år . Men der kom dog ikke noget ud af disse æg, for år tilbage, men jeg har oplevet de sidste par år, at de æg som bliver lagt lige efter dvale perioden, sagtens kunne klækkes.

Det ses også ind imellem at skildpadder aflevere en afføring mens de er i vinterhi, hvilket er helt normalt.

Jeg har oplevet at der har ligget et æg eller to, sammen med skildpadderne om foråret. De har dog aldrig været befrugtet.

Engang i løbet af marts/april når temperaturen stiger og dagslængden bliver længere åbner jeg lågene til skildpadderne så de kan fornemme dagslyset. Skildpadderne fornemmer dette hurtigt begynder at komme op til overflade for starte en ny sæson.

En enkelt gang havde jeg dog et problem. Jeg skulle passe en Græsk landskildpadde (Testudo hermanni boettgeri) , en han, for et familiemedlem. Pågældende fortalte, at skildpadden havde været i dvale én vinter. Jeg modtog skildpadden sidst i oktober, og efter kun to uger »puttede« jeg skildpadden i dvale uden at checke helbredstilstanden. Efter 3 måneder kom skildpadden op af dvalen og var helt lam i bagbenene. Det skyldtes ubetænksomhed fra min side, da skildpadden var i dårlig foderstand. Hele den efterfølgende sommer blev skildpadden håndfodret hver dag, og nogle måneder senere var skildpadden i fin form, og lammelsen i bagbenene forsvandt fuldstændigt i sensommeren.

Til den før omtalte skildpadde med lammelse i bagbenene lavede jeg en vogn, så den kunne komme lidt omkring.

Dog skulle jeg nok have brugt hjul som også kunne dreje 360 gr.

Man skal naturligvis ikke lægge skildpadder i dvale, hvis der er den mindste mistanke om, at de er syge, dehydrerede, undervægtige eller på en anden måde lider af skavanker.

Syge, svage og gamle skildpadder ofte vil dø i naturen under en dvaleperiode.

Hvis man observere noget unormalt skal man straks tage skildpadden u af vinterhi og ind i varmen og evt. kontakte en dyrlæge.

Copyright © 2007-2022 | landskildpadde.dk

 All rights reserved